About parents

D: CYRANKA Virgo Vestalis (FCI) - "LULU" 
         CWC, CACIB, BOB
         PRA- free 
&
S: COOL ADVENTURE z Domu Polanki (FCI) - "DJ"
ChPL, JChPL, JW PL                                                                  
CWC, CACIB, BOB                                                                    
Agility 1                                                                                         
PRA-free; HD-A; ED-0/0; Fluffy-clear                                          
LULU website                                                                                                                  DJ website
LULU pedigree                                                                                                                DJ pedigree

                                                                                                           
CYRANKA Virgo Vestalis "LULU"

  LULU - Piękna suczka z doskonałym frontem, w ruchu bardzo lekka z bardzo piękną w liniach i wyrazie głową a przy tym słodka, wesoła i temperamentna z dużymi predyspozycjami do sportu.
LULU - Beautiful female with a perfect front, her moving is very light, she has very beautiful head lines and expression. LULU is sweet, cheerful and temperament girl with predisposition for sport


COOL ADVENTYRE z Domu Polanki "DJ"

DJ - Pies bardzo proporcjonalny z pięknymi liniami w ruchu i elegancko osadzonym ogonie, bardzo dobrze kątowany, piękna głowa w liniach i wyrazie. Pies o łagodnym, wesołym usposobieniu i predyspozycjach do sportu.
DJ - well proportioned dog with beautiful lines moving and elegantly worn tail, very good angulation, beautiful head lines and expression. He has gentle, happy nature and predispositions for sport. Oczekujemy szczeniat pręgowanych i trikolor o dobrym temperamencie i predyspozycjach do sportu ale także uroczych psów do towarzystwa.
Wspaniały rodowód i sukcesy rodziców oraz dziadków (i psów z dalszych pokoleń), daje ogromne przypuszczenie, że z tego skojarzenia urodzą się szczenięta, które zadowolą przyszłych hodowców i wystawców. 
We expect  brindle and tricolor puppies with a good temperament and predispositions for sports but also a lovely dog for company.
Great pedigree and successful parents and grandparents (and dogs in previous generations), it gives a huge assumption that this litter will be born puppies that will satisfy future breeders and exhibitors.